SZÁMOLJ TE IS A DEMOKRÁCIÁÉRT JÚNIUS 9-ÉN AZ ÖNKORMÁNYZATI, NEMZETISÉGI ÉS EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON!

A rendszerváltás óta a mindenkori kormányok és vezetőik rendkívül keveset tettek azért, hogy a választópolgárok megértsék, milyen felelősséggel jár a demokrácia. Védjük meg együtt a 2024. évi június 9-i választások tisztaságát: Számolj Te is a demokráciáért!

Keress rá, hogy melyik választáson, melyik jelöltnek vagy jelölő szervezetnek szeretnél számolni!

Miért fontos, hogy felkészülten számolj és jól informáltan szavazz?

E-learning

Legyél felkészült szavazatszámláló és szerezz tanúsítványt!

Pártfüggetlen civil szervezetünk, az Unhack Democracy azért indította el a Számolj a demokráciáért! kampányt, hogy tájékoztassunk minden magyar választópolgárt arról, hogy mit tudunk tenni közösen annak érdekében, hogy megvédjük a választások tisztaságát és segítsük a szavazatszámlálók felkészítését.

Miért fontos, hogy felkészülten számolj és jól informáltan szavazz?

Először fordul elő, hogy három választást tartunk egyetlen napon: június 9-én a helyi és a nemzetiségi önkormányzati, valamint az európai parlamenti választáson lehet szavazni. Egyes településeken és fővárosi kerületekben rendkívül szoros versenyre lehet számítani az önkormányzati választásokon.

Tájékozódj, hogy hogyan válnak a szavazataid mandátummá és milyen szavazólapokat kapsz! Nézd meg a Political Capital kisfilmjét!

KIKRE SZAVAZUNK JÚNIUS 9-ÉN?

BUDAPESTEN

1. főpolgármesterre
2. polgármesterre
3. BP-i közgyűlés képviselői listára
4. egyéni választókerületi képviselőre
5. európai parlamenti képviselői listára
6. nemzetiségi önkormányzati képviselőre
(ha szerepelsz a nemzetiségi listán)

MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN

1. polgármesterre
2. egyéni választókerületi képviselőre
3. európai parlamenti képviselői listára
4. nemzetiségi önkormányzati képviselőre
(ha szerepelsz a nemzetiségi listán)

10 000 FŐNÉL NAGYOBB TELEPÜLÉSEKEN
(kivéve a megyei jogú városokat)


1. polgármesterre
2. megyei listára
3. egyéni választókerületi képviselőre
4. európai parlamenti képviselői listára
5. nemzetiségi önkormányzati képviselőre
(ha szerepelsz a nemzetiségi listán)

10 000 FŐNÉL KISEBB TELEPÜLÉSEKEN

1. polgármesterre
2. megyei listára
3. képviselőtestületi tagra
4. európai parlamenti képviselői listára
5. nemzetiségi önkormányzati képviselőre
(ha szerepelsz a nemzetiségi listán)

Lehet-e szavazni átjelentkezéssel az önkormányzati választásokon?
Nem tudsz, kivétel, ha a választás kitűzését, tehát 2024. március 12-t megelőzően 30 nappal a lakcímkártyán is szereplő tartózkodási helyed van.
Lehet-e szavazni átjelentkezéssel az európai parlamenti választáson?
Igen, belföldön, illetve külföldön is. Az átjelentkezésre irányuló kérelmedet legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell igényelned a www.valasztas.hu-n.

Keress rá, hogy melyik választáson, melyik jelöltnek vagy jelölő szervezetnek szeretnél számolni!

Helyi önkormányzati választások

Nemzetiségi önkormányzati választások

Európai parlamenti választás

Mindhárom választáson csak azok a szervezetek, független jelöltek delegálhatnak szavazatszámlálónak, akik ezeken indulnak.

Jelentkezési határidő: május 31. 16:00

Nem szeretnél közvetlenül a pártoknál jelentkezni? Keresd az EP választáson közvetítőként működő 20K mozgalmat!

Jelentkezési határidő: május 24.

A szavazóhelyiségen kívül szeretnél hozzájárulni a választások tisztaságához?

Az EBESZ felé vállalt kötelezettségek ellenére Magyarországon a rendszerváltás óta nem teszik lehetővé a jogszabályok az állampolgári választási megfigyelést. Ezért nincs például a szavazóhelyiségben civil kontroll. Ha viszont választópolgárként az utcán szeretnéd monitorozni a választásokat, ennek módszertanához ad segítséget a Tiszta Szavazás.

Mit kell tenned választópolgárként a kampányidőszakban vagy a választás napján, ha jogsértést észlelsz a szavazóhelyiségben vagy azon kívül?

Bátran keresd a TASZ-t, akik segítenek neked beadni a kifogást!

Amit érdemes tudni a szavazatszámlálásról

1. Külön kell jelentkezni szavazatszámlálónak a helyi önkormányzati, a nemzetiségi önkormányzati és az európai parlamenti választásokra?

Igen, külön kell jelentkezni, de ha egy pártnak van európai parlamenti listája és mondjuk polgármester-jelöltje is egy településen, akkor csak az egyik jogcímen delegálhat szavazatszámláló bizottsági tagot. Ez annyit jelent, hogy nem küldhet a párt 2×2 főt, ha két különböző jogcímen is jelen vannak a településen, csak kettőt.

2. Tudsz-e szavazni átjelentkezéssel az európai parlamenti választáson, ha nem abban az egyéni választókerületben számolsz, mint ahol laksz?
Igen, de ebben az esetben csak átjelentkezéssel tudsz ott szavazni, ahol számolsz! Az átjelentkezésre irányuló kérelmedet legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell igényelned a www.valasztas.hu-n.
3. Tudsz-e szavazni átjelentkezéssel, ha nem abban az egyéni választókerületben számolsz, mint ahol laksz a helyi és a nemzetiségi önkormányzati választásokon?
Nem tudsz, kivétel ha a választás kitűzését, tehát 2024. március 12-t megelőzően 30 nappal a lakcímkártyán is szereplő tartózkodási helyed van.
4. Milyen adminisztrációs feladatokkal jár a jelentkezés?

1. Első lépésként vedd fel a kapcsolatot a választott szervezettel.

2. A jelentkezésed után a Téged delegáló szervezet, párt vagy független jelölt keresni fog, hogy eredetiben aláírva küldd vissza neki az összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

3. A szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagoknak jelentkezésük után, legkésőbb a szavazást megelőző második napon személyesen esküt kell tenniük a számolásra kijelölt szavazókörhöz tartozó önkormányzatnál. Ekkor kerül sor helyi választási iroda által szervezett rövid oktatásra is, de ez a megfelelő szakmai felkészültséghez semmiképpen sem elegendő.

5. Miért fontos a szavazatszámláló munkája?
A szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok azok, akik a szavazóhelyiségekben a választások tisztaságáért és azok törvényes lebonyolításáért felelnek. Rajtuk múlik, hogy az eredmény valóban tükrözze a szabad választói akaratot.
6. Kikből áll a szavazatszámláló bizottság?
A szavazatszámláló bizottság a jelölő szervezetek, illetve pártok és független jelöltek delegáltjaiból masnéven megbízottjaiból, illetve az önkormányzat által választott tagokból áll.
7. Mi a különbség az önkormányzati választott és a pártdelegált között?

A törvény szerint a választott és a delegált szavazatszámláló bizottsági tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a delegált tagok részére nem jár tiszteletdíj.

Az önkormányzati választott  SZSZB tagok csak helyi lakosok lehetnek, és nem lehetnek rokoni kapcsolatban a szavazólapon szereplő jelöltekkel.

A delegált szavazatszámláló a törvény szerint a lakhelyétől függetlenül bárhol számolhat, továbbá lehetnek bárkivel rokoni kapcsolatban.

8. Ki lehet szavazatszámláló?

Bármelyik választópolgár lehet szavazatszámláló a helyi önkormányzati, a nemzetiségi önkormányzati és az európai parlamenti választásokon, aki lakcímmel rendelkezik és benne van a központi névjegyzékben. Nem kell magyar állampolgárnak lennie, de minden magyar, a választásra jogosult állampolgár jelentkezhet szavazatszámlálónak.

Vannak azonban korlátozások.

Nem lehet szavazatszámláló bizottság (SZSZB) tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, hivatásos és szerződéses katona, jelölt.

Ezen felül az SZSZB önkormányzati választott tagja nem lehet:

a) párt tagja,

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d) aki központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

9. Lehet-e valaki delegáló jelölő szervezet szervezet, párt vagy jelölt nélkül a szavazatszámláló bizottság tagja?
Nem. A jelenlegi szabályozás szerint csak a jelölő szervezeteken, illetve pártokon és a független jelölteken keresztül lehet valaki szavazatszámláló. Ezen kívül önkormányzati választottként az önkormányzaton keresztül is számlálhatsz szavazatot.
10. Miként tudsz a szavazatszámláló bizottsági munkára a leghatékonyabban felkészülni?
A leghatékonyabb módja a felkészülésnek, ha elvégzed az Unhack Democracy által fejlesztett e-learninget, ami gyakorlati példákkal, feladatokkal, vizuális elemekkel segíti a szavazatszámláló bizottsági munkára való szakmai felkészülést.
11. A szavazatszámláló bizottság tagjai választási megfigyelők?
Nem, de a szavazatszámláló bizottság munkája során nagyon fontos, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagok tiszteletteljesen, és a kölcsönös bizalmatlanság elve alapján figyeljék és ellenőrizzék egymás munkáját.
12. Mennyi elfoglaltságot jelent a szavazatszámlálás?
A szavazatszámlálás egy hosszú és fárasztó, legalább 16 órás munkanapot jelent, hiszen a szavazóhelyiségbe legkésőbb hajnali 5:15-kor kell megérkezni, és legkorábban késő este 21-22 órakor ér véget a szavazatok megszámlálása.
13. Jár-e honorárium a munkádért?
Amennyiben önkormányzati választott szavazatszámláló bizottsági tag vagy, úgy tiszteletdíj illet meg. A delegált tagok azonban nem részesülnek tiszteletdíjban.
14. Mit kell tenni ahhoz, hogy a választás utáni nap a munkáltatótól fizetett szabadnapot kapj?
Mindenképpen előre jelezd a munkáltatódnál, hogy szavazatszámláló leszel, és hívd fel arra a figyelmét, hogy a bér és járulékai megtérítését a szavazást követő öt napon belül a helyi választási irodától neki kell igényelni.
15. Mit jelent, hogy szavazatszámlálóként hivatalos személy vagy?
Mint hivatalos személy, köteles vagy a tudomásodra jutott, a választás tisztaságát és törvényes lebonyolítását veszélyeztető eseményekről feljelentést tenni.

E-LEARNING

Legyél felkészült és szerezz tanúsítványt erről!

2018 óta több mint 1400 szavazatszámláló beszámolóját gyűjtöttük össze. Az e-learning tananyagunk ezekből a vizsgálatokból használ gyakorlatias példákat, hogy felkészítsen Téged a szavazatszámlálásra. A tananyag minden választópolgár és delegáló szervezet, illetve jelölt részére díjmentesen elérhető.

Készülj fel velünk és légy a demokrácia őrzője!

videókampány

A Számolj a demokráciáért! videókampányunkban – amelyet eredetileg a 2022-es országgyűlési választásokhoz indítottunk el – művészeket kértünk fel arra, hogy csatlakozzanak hozzánk, és együtt fogalmazzuk meg, hogy miért fontos megvédeni a választások tisztaságát.
„Amikor ezeket az anyagokat olvasgattuk, és azokat a beszámolókat, amiket azok az emberek írtak, akik vállaltak ilyen szavazatszámlálást ott azért kiderült, hogy eléggé heroikus amit csinálnak, ez egy elég komoly meló, megterhelő.”(Bodó Viktor, rendező)

KÖSZÖNJÜK!

Köszönet az összes előadóművésznek, akik csatlakoztak az ügyhöz és azoknak a szakembereknek, akik önkéntes munkával járultak hozzá a kampányhoz! A csapat kitartó munkája tette lehetővé, hogy idáig eljussunk.
Te is támogass minket, hogy minél több emberhez eljusson a munkánk!

Banki átutalás

Unhack Democracy ASBL

Wise forint számlaszám:

1260 0016 1655 6483 0862 6282

Wise euro számlaszám:

BE57 9672 5139 2135 BIC/SWIFT:TRWIBEB1XXX

Külön köszönet a European Cultural Foundationnek a támogatásért!
„Mi ezt tényleg azért csináljuk, mert hiszünk abban, hogy lehet korrektül és tisztán dolgozni és lehet tisztán lefolytatni egy választást.”(Nagy Zsolt, színész)
Shopping Basket